El puerto

Tráficos

TRÁFICOS

O Porto de Marín mantivo en 2022 a  súa previsión de situar o tráfico de mercadorías por enriba dos dous millóns de toneladas e experimentou subidas en prácticamente tódolos capítulos, acadando un total de 2.117.919 toneladas.

Evolución do tráfico na última década (en miles de toneladas):

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022
1.849 1.891 1.872 1.927 2.142 2.348 2.523 2.544 2.472 2.087 2.178 2.117


Durante 2022 mantívose un total equilibrio na distribución de mercadorías entre os graneis sólidos que sumaron 1.039.591 tn e a mercadoría xeral, que chegou a 1.037.712 tn.

O exercicio 2022 foi, en definitiva, un ano de consolidación da actividade desenvolvida no Porto de Marín no que destaca unha vez máis o traballo conxunto da Autoridade Portuaria e das empresas que integran a comunidade portuaria salientando a calidade do servizo e a eficiencia operativa como elementos chaves de competitividade.