Infraestruturas

Terminal a granel sólido

25.000 m2 de almacenamento

710 m de peiraos

15 mde calado

2 guindastres móbiles

Guindastres pórtico

Tolvasecolóxicas

TERMINAL DE GRANELES SOLIDOS

Terminal intermodal con tres atraques: Peiraos Manuel Leirós I e II, con 272 e 125 metros de lonxitude respectivamente. Calados ata 12 metros. Peirao Comercial Oeste con atraque de 313 metros e 15 metros de calado.

Gran capacidade de almacenamento cuberto a pé de peirao con 25.000 m2. Cargadeiro ferroviario. Almacenamento externo de 25.000 m2.

Conta con dous guindastres móbiles, unha de 27/63 Tm x 44/26 m e outra de 45/144 Tm x 54/11 m. guindastres pórtico, tolvas ecolóxicas e silos para cemento.