100.000 m2 de chaira

500 m de liña de atraque

14 m de calado

2 guindastres Panamax

1 guindastre Post Panamax

9 reach stackers

8.000 m2 de almacén

+500 reefer plug

25.000 m2 almacenamento frío

Zona depot

10 bocas PIF

3.000 m2 terminal de FF.CC.

TERMINAL DE CONTENEDORES

Terminal Multimodal con 500 metros de atraque lineal e calados de 12 e 14 metros, con próxima ampliación a 15 m. Tres guindastres STS (2 Panamax + 1 Post- Panamax).

Máis de 500 conexións reefer. Reach Stackers (capacidade de elevación 45 tons a 5 alturas).

Capacidade de almacenamento cuberto: 8.000 m2.
Zonas de reparación e mantemento de contedores. Zonas de lavado de contedores.

Zonas de lavado de contenedores.
PIF.
Acceso ferroviario.
Servizo 7/24/365.

O Porto de Marín conta cunha moderna terminal de contedores con máis de 100.000 metros cadrados de chaira, 500 metros de liña de atracada e 14 de calado. Está conectada á principal rede ferroviaria da península e equipada con dous guindastres Panamax e un guindastre Post Panamax, máis de 500 conexións reefer e a máis moderna maquinaria para a manipulación de contedores. Ademais, conta con máis de 8.000 m2 para almacenaxe e cunha zona depot para consolidación e desconsolidación, lavado e reparación de contedores.

Trátase dunha terminal multimodal que conta con excelentes instalacións e un amplo abanico de servizos loxísticos. A terminal de contedores de Marín está situada próxima a Vigo e Leixões e con conexións directas cos principais roteiros marítimos internacionais. Ten conexión directa coa rede nacional de ferrocarrís e autoestradas e con importantes aeroportos.