PROXECTO REPESCAPLAS 2

Proxecto da Fundación Biodiversidade (Ministerio de Agricultura, Pesca e Medio Ambiente).

Trátase da posta en valor de residuos plásticos recuperados do mar: protocolo de mostraxe, toxicoloxía e deseño de valorización de lixos mariños.

O Porto de Marín acolleu mesas de traballo deste proxecto nas que se definiron as accións de recollida e caracterización de residuos que se recollen na zona e deposítanse en porto. A partir do depósito de materiais, caracterízase o propio lixo mariño, determinando a súa tipoloxía a través dun protocolo de mostraxe co fin de alimentar unha base de datos e definir os efectos ecolóxicos dos plásticos e microplásticos detectados. A continuación sepáranse e procesan a través da fabricación de produtos con material reciclado.

PROXECTO ML-STYLE

Proxecto financiado por Inditex para deseñar un sistema de xestión integral dos residuos inorgánicos dos portos pesqueiros (plásticos alimentarios, caixas de poliestireno, redes e aparellos en desuso, lixos mariños) e estudar as posibilidades de valorización de devanditos materiais como materias primas para a fabricación de roupa, accesorios e complementos de moda. É un proxecto de economía circular para grandes volumes.

PROXECTOS NADA POR LA BORDA, PESCAL, 3RFISH

O Porto de Marín e a súa frota pesqueira é un enclave pioneiro para a posta en marcha de proxectos ambientais de reciclaxe, retirada selectiva e tratamento dos diferentes residuos, tanto procedentes da actividade pesqueira como da recollida de lixo mariño. Ao longo dos últimos anos adheriuse a numerosas iniciativas neste sentido e continuou coas mesmas prácticas ambientais tras a finalización de cada un dos proxectos. Realizáronse investimentos como a instalación dun compactador que facilita os labores de retirada de residuos para o seu posterior envío a plantas de tratamento especializado.