Seguridade

Código PBIP

O CÓDIGO PBIP NO PORTO DE MARÍN

Medidas de Seguridade e Protección

O Porto de Marín conta entre outras coas seguintes medidas de seguridade e Protección para as persoas, instalacións e buques:

  • Vixilancia as 24 h. por Policía Portuaria.
  • Recinto valado en todo o seu perímetro.
  • Sistema informatizado de control de accesos de persoas e vehículos.
  • Tarxetas identificativas para o persoal autorizado a acceder ás instalacións suxeitas ao Código PBIP

Teléfonos de Interese

Emerxencias porto (24):  986 89 10 10
Policía Portuaria (24): 986 88 23 06
Autoridade Portuaria: 986 83 80 43
Capitanía Marítima: 986 88 11 76
Emerxencias: 112
Urxencias médicas: 061
Bomberos: 080
Marín Tráfico: 986 22 22 30
Policía Nacional: 091
Guardia Civil: 062
Servicio de practicaxe: 608 88 17 30
Servicio de amarre e remolque: 609 87 59 99

Datos do Porto

A Organización Marítima Internacional asignou ao porto de Marín os seguintes códigos de identificación:

Port ID number: 18297
UN locator: ESMPG

Coordinador da Autoridade Portuaria:
Benito H. Calviño Campelo.
Telf: 986 83 80 43
Fax: 986 88 13 24
E-mail: bhcalvino@apmarin.com

Datos das Instalacións


1. Terminal Cuberta (All Weather Terminal).
Número OMI: ESMPG-0002
Tráficos: Pasta de papel e mercadoría xeral.
Oficial de Protección:
Antonio Sánchez Pintos.
Telf: 986 88 06 00
E-mail: agent.marin@nogar.es

2. Novo Peirao Comercial de Marín.
Número OMI: ESMPG-0010
Tráficos: mercadoría xeral.
Oficial de Protección:
Benito H. Calviño Campelo.
Telf: 986 83 80 43
E-mail: bhcalvino@apmarin.com

3. Estaleiro de Nodosa Este.
Número OMI: ESMPG-0003
Tráficos: Construcción e reparación naval de buques.
Oficial de Protección:
Cesareo Bastero Roman.
Telf: 986 88 06 02
E-mail: astillero@nodosa.com

4. Peirao Pesqueiro Norte.
Número OMI: ESMPG-0007
Tráficos: Pescado conxelado.
Oficial de Protección:
Benito H. Calviño Campelo
Telf: 986 83 80 43
E-mail: bhcalvino@apmarin.com

5. Peirao Comercial Sur (Davila Reefer Terminal).
Número OMI: ESMPG-0004
Tráficos: Froita, Pescado conxelado e mercadoría xeral.
Oficial de Protección:
Alfredo Calvo Trabanco para buques DART.
Telf: 986 88 39 88
E-mail: alfredoc@esticargo.es
Restos de buques ver coordinador de la Autoridad portuaria.

6. Peirao Manuel Leirós 1 e 2.
Número OMI: ESMPG-0006
Tráficos: Gráneles sólidos e mercadoría xeral.
Oficial de Protección:
Antonio Sánchez Pintos para graneleros.
Telf: 986 88 06 00
E-mail: agent.marin@nogar.es
Restos de buques ver coordinador de la Autoridad portuaria.

7. Peirao Transversal Manuel Leirós.
Número OMI: ESMPG-0008
Tráficos: Cemento e mercadoría xeral.
Oficial de Protección:
Antonio Sánchez Pintos para cementeros.
Telf: 986 88 06 00
E-mail: bhcalvino@apmarin.com
Restos de buques ver coordinador de la Autoridad portuaria.

8.Peirao Adolfo Reboredo(Terminal de Contenedores).
Número OMI: ESMPG-0005
Tráficos: Terminal de Contenedores e mercadoría xeral.
Oficial de Protección:
Carlos Espinosa Suances para buques portacontenedores.
Telf: 986 83 99 43
E-mail: carlos.espinosa@pereztorresmaritima.com
Restos de buques ver coordinador de la Autoridad portuaria.

9. Peirao Este (Zona de Expansión).
Número OMI: ESMPG-0013
Tráficos: mercadoría xeral.
Oficial de Protección:
Benito H. Calviño Campelo.
Telf: 986 83 80 43
E-mail: bhcalvino@apmarin.com

10. Peirao Comercial Oeste.
Número OMI: ESMPG-0076
Tráficos: Gráneles sólidos e mercadoría xeral.
Oficial de Protección:
Antonio Sánchez Pintos para graneleros.
Telf: 986 88 06 00
E-mail: agent.marin@nogar.es
Restos de buques ver coordinador de la Autoridad portuaria.

11. Augas do Porto Zona I
Número OMI: ESMPG-0011
Oficial de Protección:
Benito H. Calviño Campelo.
Telf: 986 83 80 43
E-mail: bhcalvino@apmarin.com

12. Augas do Porto Zona II
Número OMI: ESMPG-0012
Oficial de Protección:
Benito H. Calviño Campelo.
Telf: 986 83 80 43
E-mail: bhcalvino@apmarin.com