Infraestruturas

Operacións de aeroxeradores

OPERACIONES DE AEROXERADORES

O porto está especializado en operacións con compoñentes eólicos.

Dispón de guindastres móbiles con capacidade ata 140 toneladas e conta con persoal e maquinaria especializada para o movemento de pezas de aeroxeradores.