Servizos comerciais

Consignación de mercadorías

CONDICIÓNS PARTICULARES

Descargar prego de condicións particulares de prestación do servizo comercial no porto de Marín.

EMPRESAS CONSIGNATARIAS DE MERCADORÍAS

 

Maersk Spain S.L.U

Teléfono: 915 72 40 68

Marítima del Oriente, S.L.U.

Teléfono: 986 44 61 16

MOL-Noroeste Shipping

Teléfono: 986 22 00 40
Fax: 986 22 98 81

Pérez y Cia

Teléfono: 986 43 08 02