O Porto

Consello de Administración

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

D. Jose Benito Suarez Costa Presidente
Luis López Diéguez Xunta de Galicia
D. Manuel Ángel García García Administración General del Estado
D. Juan José Vázquez Seijas Administración General del Estado
Dª. María Luz Santiago Suárez Administración General del Estado
D. Begoña Ballano Olano Administración General del Estado
Dª. Paloma Rueda Crespo Xunta de Galicia
D. Manuel Nores González Xunta de Galicia
Dª. Encarnación Rivas Díaz Xunta de Galicia
Dª. Maria Ramallo Vázquez Concello de Marín
D. Miguel Anxo Fernández Lores Concello de Pontevedra
D. Eduardo Barros Pereira Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa.
D. Víctor Nogueira García Organizacións empresariais
D. Juan Carlos Morán Nieto Organizacións sindicais
D. Enrique Freire Faria Sector pesqueiro
D. Miguel Angel Navarro Veroz Director
D. José Carlos Navarro Bernabeu Secretario