Comunidade portuaria

Atención ao cliente

ATENCIÓN AO CLIENTE

A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra conta cun Servizo de Atención ao Cliente, un mecanismo de comunicación permanente que pretende ser un portelo único para a xestión de todas as comunicacións efectuadas polos clientes co obxectivo de darlles resposta nas mellores condicións de axilidade e fiabilidade

Este servizo atópase situado na Oficina Administrativa de Servizos no Porto de Marín.
Todas as comunicacións recibidas no S.A. C teñen un prazo máximo de resposta de dez días hábiles.

Horario: De 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 17:30
Teléfono: +34 986 83 95 56
Fax: +34 986 84 01 93

FORMULARIO DE CONTACTO