Comunidad portuaria

Directorio de empresas

Empresas

Ceferino Nogueira, S.A.

Almacenamiento Consolidación y Desconsolidación, Consignatarios, Consignatarios buque y mercancía
Teléfono: 986 88 06 00
986 83 80 20
Fax: 986 88 02 58
986 88 47 76

Ceferino Nogueira, S.A.
(GRANELES SOLIDOS, MADERA
Y BOBINAS DE ACERO)

Teléfono: 986 88 06 00
986 83 80 20
Fax: 986 88 02 58

Cementos Cosmos, S.A.
(CEMENTO)

Otros Servicios
Teléfono: 986 26 90 00
986 43 05 60
986 68 03 52
Fax: 986 47 39 51
986 68 03 51

Centro Tecnológico del Mar - (Centro de Formación A Aixola)

Servicios oficiales
Teléfono: 986 83 80 33
Fax: 986 83 81 97

China Ocean Shipping Company
(Cosco) ¿ Vasco Shipping Services

Teléfono: 986 44 33 88
Fax: 986 22 48 70

CMA-CGM

Teléfono: 986 44 10 92
Fax: 986 22 97 21

Codisoil, S.A.
(SERVICIO MARPOL)

Recepción de Desechos de Buques (Marpol)
Teléfono: 986 88 46 09
Fax: 986 34 25 77

Cofradía de Pescadores Santa María del Puerto

Pesca Fresca
Teléfono: 986 88 16 86
Fax: 986 88 25 50

Comarsa

Teléfono: 986 43 26 56
629 27 74 90
Fax: 986 44 13 62

Comisaría de Marín. Policía Naciona

Servicios oficiales
Teléfono: 986 83 95 55

Comisaría de Pontevedra. Policía Nacional

Servicios oficiales
Teléfono: 986 86 83 83

Comisariado Español Marítimo, S.A. (Comismar)
(COMISARIO DE AVERÍAS)

Teléfono: 986 43 61 44
Fax: 986 43 11 58

Comisarios Averias Reunidos, S.L. (C.A.R., S.L.)
(COMISARIO DE AVERÍAS)

Teléfono: 986 43 12 12
Fax: 986 43 78 88

Compañía Chilena de Navegación
Interoceánica (CCNI) -
Agunsa Europa, S.A.

Teléfono: 986 44 25 12
Fax: 986 22 29 58

Corporación de Prácticos

Practicaje
Teléfono: 986 89 15 18
608 88 17 30

Davila Reefer Terminal (DART)

Pesca Congelada
Teléfono: 986 88 39 88
986 83 80 31
Fax: 986 88 39 60