ACTUALIDADE

Noticias

Noticias

12/06/2024
O porto presenta o seu plan de empresa 2025 en Madrid
 O presidente da Autoridade Portuaria Jose Benito Suárez Costa, acompañado de persoal directivo da entidade, reuniuse esta mañá en Madrid con Álvaro Rodríguez Dapena, presidente de Portos do Estado e con responsables de diferentes áreas, para presentarlle o Plan de Empresa 2025. Este documento xa fora aprobado inicialmente polo Consello de Administración do porto e agora presentado a Portos do Estado. O Plan de Empresa 2025 para o Porto de Marín adapta a súa estrutura ao Marco Estratéxico do sistema portuario de interese xeral aprobado, que supón un documento de referencia no ámbito da planificación portuaria. No capítulo de tráficos, o Plan de Empresa estima un incremento continuado e sostido nos anos seguintes. No apartado orzamentario debúxase un escenario de máxima prudencia e realismo nas estimacións de ingresos e gastos, @teniendo en cuenta o contexto económico actual. O obxectivo é manter o esforzo investidor para adaptarse ás necesidades de demándaa pero sen comprometer o principio de equilibrio financeiro da entidade. Ademais exponse, do mesmo xeito que se fixo no plan de empresa 2024, manter os coeficientes correctores da taxa do buque e da mercadoría para apoiar aos operadores. No ámbito dos investimentos destaca a posta en marcha dos mecanismos de seguimento e control dos proxectos suxeitos a financiamento europeo, dos que a Autoridade Portuaria ten asignadas contías para executar, entre outras, obras relacionadas con melloras de eficiencia enerxética, intermodalidad ou instalacións pesqueiras.