ACTUALIDADE

Noticias

Noticias

23/04/2024
O tráfico de mercadorías medra un 20% no primeiro trimestre
 Os datos provisionais de movemento de mercadorías no primeiro trimestre sinalan un crecemento do 21,82% con respecto ao mesmo período do ano anterior, chegando a acumular preto de 600.000 toneladas de mercadoría entre xaneiro e marzo. Por grupos de mercadoría, destaca o incremento dos graneis sólidos cun crecemento do 46%, con subidas en practicamente todas as partidas, desde os cereais e as súas fariñas ata as madeiras pasando polos pensos e forraxes. A mercadoría xeral convencional (non contenerizada), pola súa banda, aumenta un 14%. Dentro deste capítulo destaca o incremento da pasta de papel, do material de construción ou das madeiras e cortizas, por exemplo. En canto ao número de buques, entre xaneiro e marzo entraron nos peiraos de Marín un total de 123 buques, o que representa un 23% máis que o mesmo período do pasado exercicio.
O tráfico de mercadorías medra un 20% no primeiro trimestre